Ürün Fayda Artırımı

Ürünlerimizin faydaları nasıl arttırıyoruz?
  • Mal ve hizmetlerin faydaları, ürünün şeklini, yerini, zamanını ve mülkiyetini değiştirerek sağlanabilir.
Ürünün Şeklini Değiştirerek Ürüne Değer Katmak
  • Ürünün şeklinin değiştirilerek insanların ihtiyaçlarına daha iyi hizmet etmesini sağlayarak ürüne değer katılabilir. Polietilen ve plastik kimyasallarından plastik borular üretmek .
Ürünün Yerini Değiştirerek Ürüne Değer Katılması
  • Ürünün çok bulunduğu ya da üretildiği yerden az bulunduğu yerlere ya da onlardan yararlanacak kişilere taşıyarak ürüne değer kazandırılabilir.
Ürünün Zamanını Değiştirerek Ürüne Değer Kazandırılması
  • Ürünler üretildikleri anda hemen tüketilemeyebilirler, ürünlerden ihtiyaç duyulduğu anda faydalanılabilmesi için saklanmaları (stok) da ürüne değer katar.
Ürünün Mülkiyetini Değiştirerek Ürüne Değer Kazandırılması
  • Üretilmiş ürünlerin onlara en fazla ihtiyaç duyanların mülkiyetine geçmesine aracılık edilerek (Satıcılar) sağlayarak da ürüne değer kazandırılabilir.
Resimler